Marketing internetowy

Cechy tłumacza ustnego

Cechy tłumacza ustnego

Choć najczęściej w przypadku profesjonalnych tłumaczeń spotykamy się z przekładami pisemnymi, nie powinniśmy zapominać, że niezwykle istotną gałęzią translacji są tłumaczenia ustne, nieco odmienne od obszaru komunikacyjnego wybieranego przez tłumacza pisemnego.

Ze względu na to, że ustne translacje wymagają sprawnej reakcji na pojawiające się w otoczeniu komunikaty, tłumacz ustny powinien być obdarzony zupełnie innymi cechami osobowości, niż wymagane są w przypadku pracowników biur tłumaczeń, zajmujących się na co dzień przekładami dokumentów, książek czy specyfikacji maszyn. Zapotrzebowanie na dobrych tłumaczy rośnie, ponieważ w zglobalizowanym świecie coraz częściej musimy stykać się z sytuacjami wymagającymi porozumiewania się z pośrednictwem rozmaitych języków obcych. Zazwyczaj w praktyce okazuje się, że o ile ze znalezieniem tłumacza pisemnego nie powinno się mieć najmniejszego problemu, głównie ze względu na rosnącą w siłę branże biur translatorskich, o tyle zdyscyplinowany i doświadczony tłumacz ustny jest niemal na wagę złota. W przypadku tłumaczeń ustnych najbardziej skomplikowane i trudne wydają się tłumaczenia symultaniczne, głównie dlatego, że osoba dokonująca przekładu musi działać w sposób natychmiastowy, tłumacząc słowa wypowiadane na bieżąco.

Właśnie z tego powodu pierwszą cechą czy umiejętnością, jaką powinien posiadać tłumacz jest bez wątpienia odporność na stres i podzielność uwagi, która jest niezbędna podczas szybkiego przekładu dopiero co usłyszanych treści. Ze względu na to, że tłumacze ustni bardzo często współpracują z dużymi korporacjami lub uczestniczą w ważnych przetargach i spotkaniach biznesowych, muszą umiejętnie radzić sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, zwłaszcza kiedy pojawia się problem z ustaleniem kontekstu wypowiedzi lub konkretnym słowem, co do którego pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości. Oczywiście trudno wyobrazić sobie, aby tłumacz, na przykład tłumacz Edeka był w stanie sprawnie operować językiem i przekładać komunikaty w sposób jasny i zrozumiały, nie posiadając umiejętności swobodnego posługiwania się zarówno językiem ojczystym, jak i obcym, podobnie zresztą jak ma się to w kontekście nienagannej dykcji. Wszelkie wady wymowy czy nieumiejętność poprawnego wysławiania się są dla tłumacza ustnego dyskwalifikujące, ponieważ zaburzają komunikację i wprowadzają niepotrzebny chaos. Istotne jest zatem, aby tłumacz regularnie pracował nad swoim warsztatem, do którego zaliczyć można nie tylko biegłość w posługiwaniu się językiem obcym, ale także prezencję. Ze względu na to, że jest on bardzo często „wynajmowany” przez konkretną firmę, musi stanowić jej wizytówkę i prezentować się adekwatnie do sytuacji. Brak obycia, dobrych manier czy niechlujny wygląd z całą pewnością nie będą mile widziane, podobnie zresztą jak druga skrajność w postaci nadmiernego eksponowania własnej osoby. Tłumacz ustny może być przyrównany do cienia, który jest cały czas obecny, ale nie ingeruje swoją osobą w zastaną sytuację.

Bez wątpienia znajomość etykiety sprawdzi się równie dobrze jak talenty mediatorskie oraz doskonała pamięć krótkotrwała. Tłumacz ustny musi mieć znakomitą pamięć, dzięki której będzie w stanie zapamiętywać całe wypowiedzi i swobodnie przekształcać je w zdania zrozumiałe dla drugiej strony procesu komunikacyjnego. Bez wątpienia bezcenna jest rozległa wiedza na temat poruszanych podczas spotkania treści, ponieważ trudno wyobrazić sobie tłumacza, który nie do końca rozumie o czym dyskutują poszczególne osoby. Bez znajomości branżowej terminologii oraz kwestii dotyczących bezpośrednio jakiegoś wycinka rzeczywistości, nie ma możliwości sprawnego przełożenia rozmowy, wypowiedzi czy dyskusji.